Bedrijfsscan gespecialiseerd transportbedrijf

Aandeelhouders van prima lopend familiebedrijf oriënteren zich op de toekomst. Waarborgen van continuïteit, verhogen waarde bedrijf en ‘verkoopklaar maken’ zijn aan de orde. MP heeft de organisatiescan uitgevoerd en de sterktes en zwaktes en de mogelijke toekomstscenario’s in beeld gebracht. Alle aandeelhouders vervullen ook operationele rollen in het bedrijf. Onafhankelijke visie helpt de betrokkenen om ratio, emotie en individueel belang goed te scheiden. Gemaakte keuzes worden nu onder begeleiding van MP omgezet in praktische uitvoering. Opdracht zal nog volop doorlopen in 2013-2014.

Vaardigheden

Gepubliceerd op

25 februari 2017