Van Toen naar nu!

1979

In 1979 is Martha van Duren samen met haar gezin naar Macheke in Zimbabwe geëmigreerd waar zij een land- en veeteeltbedrijf zijn begonnen. In 1981 begon Martha met de bouw van de Durlstone school, die dezelfde naam kreeg als hun bedrijf. De school was opgezet voor de kinderen van de werknemers maar ook kinderen uit de omgeving kregen er les. De ouders van deze leerlingen werkten op de omliggende boerderijen en samen met hun werkgevers hield Martha de school draaiende. De school was in deze tijd zelfvoorzienend omdat deze werkgevers bijdroegen in de kosten. In die tijd bood de school onderwijs aan vijfentwintig kinderen in twee leslokalen en had twee onderwijzers in dienst.

2000

Voordat in het jaar 2000 de economische situatie in Zimbabwe radicaal veranderde, groeide de school naar 300 leerlingen, bood werkgelegenheid aan zeven leerkrachten en bestond uit zes klaslokalen. Toen vonden de landonteigeningen plaats en de omliggende boerderijen werden door de regering in beslag genomen waarna men deze landerijen herverdeelde onder arme, vaak kinderrijke Zimbabwaanse families.Het bedrijf van Martha en haar man raakte door deze landonteigening tweederde van hun landbouwgrond kwijt. De vijf eigenaren van de omliggende boerderijen die samen met Martha de school in stand hielden, moesten noodgedwongen hun boerderijen verlaten. Dit had tot gevolg dat de verdreven boeren niet meer in de kosten van de school bijdroegen terwijl de stroom van nieuwe leerlingen steeds groter werd. Martha bleef zich echter inzetten om de school te laten voortbestaan Het aantal leerlingen, voornamelijk kinderen van de nieuwe grondbezitters, steeg en de middelen om goed onderwijs te realiseren bleven bij die groei achter.

2007

Na het overlijden van haar man Herman stond Martha er alleen voor. Samen met een groep enthousiaste vrijwilligers richtte Martha in 2007 in Nederland een stichting op met als doelstelling om negen jaar basisonderwijs voor de Durlstone kinderen ook in de toekomst te kunnen realiseren. De naam van de organisatie werd Stichting Durlstone Foundation Zimbabwe (DFZ), met Martha als voorzitter. De stichting legt zich toe op fondsenwerving om het voortbestaan van de Durlstone school te kunnen garanderen. 

2017

Er is geen ruimte meer om de school uit te breiden. Gezocht werd naar alternatieven. Gekozen is voor de oprichting van een dependance school dichtbij de huizen van de schoolkinderen. Inmiddels krijgen ruim 100 leerlingen les op de Methven/Rare School. Er zijn plannen voor uitbreiding van deze school.   

Op de Durlstone School is een bibliotheek gebouwd die druk bezocht wordt ook in de vakantietijd. 

Martha van Duren is hertrouwd en heet sinds 2016 Martha Westerhuis. Als dank voor haar inzet voor de school heeft zij tijdens het 10 jarige jubileum van DFZ in november 2017 een koninklijke onderscheiding gekregen. 

2020

Helaas is Kees Westerhuis, de man van Martha, overleden in de zomer van 2019. Hij heeft de voltooiing van zijn initiatief, het watersysteem werkend op zonnepanelen, nog mee mogen maken. Martha heeft besloten om Van Duren weer als achternaam te gebruiken omdat dit de naam is waaronder zij bekend is in Zimbabwe en als voorzitter van DFZ. Privé blijft zij de naam Westerhuis gebruiken.

Begin 2020 is het groot onderhoud aan alle gebouwen van de Durlstone School en de Methven/Rare School afgerond. 

De Methven/Rare School heeft inmiddels 200 leerlingen, vijf leraren en zes klaslokalen. In januari is het nieuwe klaslokaal voor de leerlingen van klas vijf geopend.

2021

Nu drie nieuwe klaslokalen zijn gebouwd is de Methven/Rare School voltooid. De leerlingen kunnen vanaf hun kleutertijd tot aan hun examen onderwijs volgen op de school. De school heeft nu negen klaslokalen, waarvan twee voor 50 kleuters. 270 leerlingen krijgen les van 7 leerkrachten. De gebouwen zijn geschilderd in de kleuren rood en wit. 

Zonnepanelen en een watercontainer werkend op zonne-energie staan nog op het verlanglijstje van de school opdat de school zelfvoorzienend kan worden. 

De scholen in Zimbabwe zijn in de jaren 2020-2021 drie semesters gesloten geweest waardoor leerlingen een grote leerachterstand hebben. Ondanks de kortere tijd voorbereidingstijd waren de  examenresultaten van de leerlingen van grade 7 uitstekend.

Ouders van leerlingen van de Durlstone School vroegen Martha van Duren om hulp bij het oprichten van een middelbare school. Dit initiatief is door het bestuur van DFZ van harte ondersteund. Dankzij hulp van grote sponsoren in Nederland en met hulp van ouders die voor de stenen zorgden kon aan de bouw van de Howgate High School begonnen worden. Er verrezen drie klaslokalen, vier huizen voor leraren en een blok wc’s. 

2022-2023

Begin februari opende de Howgate High School haar deuren voor 87 eerstejaars. Het is de bedoeling dat de school elk jaar met een leerjaar verder groeit. Uiteindelijk kunnen de leerlingen een vier- en zesjarige praktische dan wel theoretische opleiding volgen. 

Klaslokalen voor twee leerjaren en huizen voor de leraren zijn gebouwd. Om het terrein is een omheining geplaatst en een binnen-hekwerk rond de gebouwen. Begonnen is met het aanbrengen van zonnepanelen en een stromend watersysteem.

De Methven/Rare School krijgt drie nieuwe klaslokalen, zonnepanelen en stromend water.

De Durlstone School functioneert steeds meer zelfvoorzienend. Zo is de verharding van het binnenterrein van het schoolgeld betaald.

Secretariaat:
Jaap Wiersma
Kapelweg 79
3951 AB Maarn

e-mail: [email protected]

Telefonisch bereikbaar op : 06-30248567

Bankrekening:  NL94INGB0005339633, Leersum t.n.v. Stichting Durlstone Foundation Zimbabwe
BIC: INGBNL2A
Kamer van Koophandel: 02101275
Aangemerkt als ANBI
RSIN: 8186-45-325

Klik hier voor ons Privacy Statement
Klik hier voor onze disclaimer