Actueel beleid

actueel beleid

 • In het schooljaar 2019 dat in Zimbabwe op 9 januari begonnen is, staat de kwaliteit van het onderwijs voorop. Dit geldt niet alleen voor de prestaties van de leerlingen maar ook die van het onderwijzend personeel. Trainingssessies en aanschaf van nieuwe leermiddelen zijn hiervoor noodzakelijk.
 • Het aanschaffen van bibliotheekboeken
 • Het uitvoeren van fase drie van het water-hygiëne-project
 • Het noodzakelijk onderhoud van schoolgebouwen en lerarenhuizen
 • Het graven van een waterput voor de dependance school Methven
 • Het bouwen van een klasgebouw voor de leerlingen van klas vier van de Methven School

DFZ initieert acties en werft sponsorgelden om de voorgenomen plannen te kunnen verwezenlijken. De plannen zijn:

 • Nieuwe klaslokalen en lerarenhuizen voor de dependanceschool Methven
 • Aanschaf leermiddelen voor de dependanceschool
 • Regenwatermanagement op schoolterrein om erosie te stoppen
 • Uitbreiding computerlokaal met 25 pc’s (totaal 50 pc’s) 
 • Aanleggen elektriciteit in alle klaslokalen zodat ook digitaal onderwijs gegeven kan worden
 • Voortgang van het papproject

Om deze plannen uit te kunnen voeren worden door het bestuur

 • Fondsen geworven (bedrijven, serviceclubs)
 • Acties door derden ondersteund (diners, verkoop op markten, etc.)
 • Zelf acties georganiseerd (golftoernooi, benefietconcerten, etc.)
 • Donateursdagen gehouden om de warme band te verstevigen

Lees de financiële en algemene jaarverslagen op de pagina: Wie zijn we en wat doen we?

Secretariaat:
Jaap Wiersma
Kapelweg 79
3951 AB Maarn

e-mail: info@durlstonefoundation.org

Telefonisch bereikbaar op : 06-30248567

Bankrekening:  NL94INGB0005339633, Leersum t.n.v. Stichting Durlstone Foundation Zimbabwe
BIC: INGBNL2A
Kamer van Koophandel: 02101275
Aangemerkt als ANBI
RSIN: 8186-45-325

Klik hier voor ons Privacy Statement
Klik hier voor onze disclaimer