De Durlstone Foundation Zimbabwe (DFZ) is in 2007 in Nederland opgericht met het doel fondsen te werven en acties te initiëren en te organiseren om de Durlstone School die in 1981 door Martha van Duren is opgericht verder uit te bouwen. De leerlingen van de Durlstone School, haar dependance
Methven/Rare School en de Howgate High School kunnen kwalitatief goed onderwijs volgen waardoor hun kansen op een betere toekomst vergroot worden.

De stichting DFZ

De stichting DFZ

De Durlstone Foundation Zimbabwe (DFZ) is in 2007 in Nederland opgericht met het doel fondsen te werven en acties te initiëren en te organiseren om de Durlstone School die in 1981 door Martha van Duren is opgericht verder uit te bouwen. De leerlingen van de Durlstone School en ook van haar dependance Methven School kunnen kwalitatief goed onderwijs volgen waardoor hun kansen op een betere toekomst vergroot worden. 

.

DFZ streeft naar hoogwaardig onderwijs met gebruik van nieuwe lesmethoden in een
stimulerende fysieke infrastructuur. De twee scholen geven de leerlingen negen jaar
basisonderwijs, waarvan twee jaar voor de kleinsten, in een moderne en veilige omgeving.
Het vakkenpakket omvat Engels, Shona (lokale taal), rekenen, geschiedenis, aardrijkskunde,
landbouw en algemene ontwikkeling. Alle klassen krijgen computerles. Ook is er aandacht voor
sport, creativiteit, hygiëne, koken, werken in de schooltuin, religie en seksuele voorlichting. Aan
het einde van de basisopleiding leggen de leerlingen het staatsexamen af.
De adequaat opgeleid leerkrachten volgen regelmatig workshops om zich nieuwe lesmethodes
eigen te maken en bij te blijven in het curriculum.
De voorzitter van DFZ woont naast de Durlstone School. Namens het Ministerie van Onderwijs in
Zimbabwe is zij aangesteld als onbezoldigd Responsible Authority. In die functie bezoekt Martha
van Duren de scholen zeer regelmatig.

DFZ is actief betrokken bij de totstandkoming van de Howgate High School. Het initiatief van ouders om deze
school voor vervolgonderwijs op te richten steunt DFZ door de bouw ervan mede te financieren. In februari
2022 opende de school haar deuren voor 87 eerstejaars. Elk jaar komt er een leerjaar bij. De
school biedt uiteindelijk een vierjarige- en een zesjarige opleiding

we hebben nog veel plannen voor de scholen!

Secretariaat:
Jaap Wiersma
Kapelweg 79
3951 AB Maarn

e-mail: [email protected]

Telefonisch bereikbaar op : 06-30248567

Bankrekening:  NL94INGB0005339633, Leersum t.n.v. Stichting Durlstone Foundation Zimbabwe
BIC: INGBNL2A
Kamer van Koophandel: 02101275
Aangemerkt als ANBI
RSIN: 8186-45-325

Klik hier voor ons Privacy Statement
Klik hier voor onze disclaimer