De scholen

Howgate High School

Na negen jaar verlieten de leerlingen met hun diploma de Durlstone School. Hoe nu verder? 

Eind 2019 benaderden ouders van leerlingen Martha van Duren in haar functie van Responsible Authority van de Durlstone School met het voorstel om een middelbare school in het nabij gelegen buurtschap Howgate op te richten zodat de 70 tot 80 leerlingen die elk jaar van de Durlstone School afkomen vervolgonderwijs kunnen krijgen. 

In overleg met het bestuur van de Durlstone Foundation Zimbabwe (DFZ) is besloten om vergaande ondersteuning te bieden aan dit initiatief. In Nederland zijn fondsen geworven waardoor in 2021 begonnen kon worden met de bouw van de school. De ouders zorgden zelf voor de grond en de bakstenen.

Al begin 2022 opende de Howgate High School haar deuren zodat les gegeven kon worden aan 87 eerstejaars leerlingen. 

In eerste instantie functioneert de school onder supervisie van ‘moederschool’  Macheke High School. Wanneer aan alle voorwaarden is voldaan, gaat de school als zelfstandige middelbare schoolopleiding door met een eigen rechtspositie.

De Howgate High School biedt een vierjarige en een zesjarige opleiding en leidt op voor zowel praktische als theoretische beroepen. Het Ministerie van Onderwijs stelt de leraren aan en bekostigt hun salarissen.

De tweede fase is afgerond; zes klaslokalen voor twee leerjaren, huizen voor leraren, een omheining rond het terrein en een hekwerk rond de gebouwen. In 2023 is fase drie gestart met de bouw van klaslokalen voor het derde leerjaar en een stromend watersysteem. 

De verantwoordelijkheid voor de school ligt bij de Steering Committee (afvaardiging ouders). De  Durlstone Development Trust (DDT) ziet toe dat de door DFZ geworven fondsen verantwoord besteed en beheerd worden (zie paragraaf Bestuur DFZ en Bestuur DDT).

Secretariaat:
Jaap Wiersma
Kapelweg 79
3951 AB Maarn

e-mail: [email protected]

Telefonisch bereikbaar op : 06-30248567

Bankrekening:  NL94INGB0005339633, Leersum t.n.v. Stichting Durlstone Foundation Zimbabwe
BIC: INGBNL2A
Kamer van Koophandel: 02101275
Aangemerkt als ANBI
RSIN: 8186-45-325

Klik hier voor ons Privacy Statement
Klik hier voor onze disclaimer