onderwijs

dFZ

De Stichting Durlstone Foundation Zimbabwe (DFZ) is opgericht in Nederland in 2007. De voorzitter van DFZ woont naast de school en is onbezoldigd Responsible Authority namens het Ministerie van Onderwijs van Zimbabwe. 

Het doel van DFZ is om leerlingen na een negenjarige basisopleiding (waarvan twee jaar kleuteronderwijs) succesvol het verplichte staatsexamen van het ministerie van onderwijs in Zimbabwe af te laten leggen. Het diploma geeft de kinderen toegang tot vervolgonderwijs. Degene die door omstandigheden geen vervolgonderwijs kunnen volgen, beheersen hun moedertaal en het Engels voldoende om mettertijd een baan te kunnen vinden waarmee de kans op een betere toekomst aanzienlijk groter is.

l

onderwijs

Onderwijs staat op de eerste plaats. Om gedegen onderwijs te garanderen, zijn goed geoutilleerde  klaslokalen, adequaat opgeleide leerkrachten en voldoende leermiddelen nodig. De leerkrachten krijgen regelmatig workshops om zich nieuwe leermethodes eigen te maken en bij te blijven in het vakkenpakket. 

De kinderen gaan graag naar school omdat dit een prettige omgeving is waar ze zich veilig voelen en plezier hebben. Het onderwijs omvat o.a. de vakken Engels, Shona (lokale taal), rekenen, landbouw en algemene ontwikkeling. Alle klassen krijgen computerles. Naast het onderwijs besteden wij aandacht aan sport, creativiteit, hygiëne, koken, schooltuin, religie en seksuele voorlichting. 

De school

De Durlstone school had in 2017 geen ruimte meer om uit te breiden, daarom is de dependance school Methven opgericht. Nu kan de school weer groeien. Het aantal leerlingen is in 2020 gegroeid naar 1200 leerlingen, 30 leraren en 24 klaslokalen.

Het slagingspercentage van de Durlstone School ligt ruim boven het landelijke gemiddelde en is gemiddeld 82%. Veel leerlingen komen dan ook in aanmerking voor een vervolgopleiding. 

Sommigen kiezen ervoor om boer te worden. Dankzij de lessen in de schooltuin zijn zij goed op hun toekomst voorbereid. 

In de loop der jaren zijn oude lokalen gerenoveerd en nieuwe leslokalen opgericht. Ook een bibliotheek en huisvesting voor leerkrachten zijn op het terrein gebouwd. Het onderhoud van de gebouwen is in Zimbabwe een voortdurend aandachtspunt. 

Rond het hele terrein is een hek geplaatst zodat het schoolterrein veilig is. Er is toezicht bij de poort van het schoolterrein.

De ouders van de leerlingen hebben het sportveld aangelegd en speeltoestellen voor de kleuters gemaakt en geplaatst.

Secretariaat:
Jaap Wiersma
Kapelweg 79
3951 AB Maarn

e-mail: [email protected]

Telefonisch bereikbaar op : 06-30248567

Bankrekening:  NL94INGB0005339633, Leersum t.n.v. Stichting Durlstone Foundation Zimbabwe
BIC: INGBNL2A
Kamer van Koophandel: 02101275
Aangemerkt als ANBI
RSIN: 8186-45-325

Klik hier voor ons Privacy Statement
Klik hier voor onze disclaimer