graag stellen we ons aan u voor..

martha van duren

Voorzitter

“Ik vind het belangrijk dat kinderen onderwijs krijgen omdat dit enerzijds een positief effect heeft op zelfrespect, normen en waarden, anderzijds op de toekomst van dit prachtige land. Kinderen zonder onderwijs lopen een groot risico op het verkeerde pad terecht te komen. Met goed onderwijs is de kans op een baan en een beter leven significant groter

Jaap Wiersema

Secretaris

“Met onderwijs begint je toekomst. Goed lesmateriaal, professioneel opgeleide leerkrachten en een veilige omgeving zijn voor ons heel gewoon maar in Zimbabwe dikwijls nog heel ver weg. Zelfs een dagelijkse maaltijd is niet vanzelfsprekend. Ik heb in Zimbabwe ervaren hoeveel kracht, warmte en spirit er in de mensen zit. Ik zet mij graag in voor de kinderen van de Durlstone school om hun kansen te vergroten zodat zij met vertrouwen hun toekomst tegemoet kunnen gaan.

Gre kornelius

Bestuurslid

De kinderen in Zimbabwe verdienen beter. Juist de jongeren zijn te lang slachtoffer geweest van de politieke situatie in Zimbabwe. In mijn 35 jaar ervaring met ontwikkelingsprojecten in diverse landen ben ik meer dan overtuigd hoe essentieel onderwijs is voor de hele bevolking en daarvoor de
positieve ontwikkeling van het land. Goed onderwijs geeft jonge mensen de juiste basis en meer kansen samen een betere toekomst in eigen land op de bouwen.

marinus verweij

Penningmeester

“Ik heb in het verleden in Zimbabwe gewerkt en kom er nog regelmatig. Juist in een land met zoveel economische en politieke problemen is het werk van Durlstone enorm belangrijk. We kunnen een verschil maken in het verbeteren van het onderwijs. Met overtuiging draag ik graag bij aan dit mooie particuliere initiatief.”

De bestuursleden ontvangen geen enkele vergoeding voor hun werkzaamheden voor de stichting. Het bestuur ziet erop toe dat het doel van de stichting t.w. een bijdrage leveren aan de verbetering van de leefomstandigheden en het toekomstperspectief van kinderen en jongeren.

Het bestuur stelt een actueel meerjarig beleidsplan op dat inzicht geeft in voorgenomen plannen en hoe die te realiseren. Het bestuur initieert (mede) en ondersteunt projecten in het rurale gebied van Macheke in het oosten van Zimbabwe, die ten doel hebben het bevorderen van onderwijs. Het bestuur werft fondsen, organiseert acties zoals golfevenementen en
benefietconcerten. Tevens worden particulieren bij hun acties ondersteunt.
Elk jaar stelt het bestuur een algemeen en een financieel jaarverslag op. Periodiek wordt een nieuwsbrief verspreid waarin de actuele stand van zaken wordt beschreven.

De Durlstone development trust (DDT)

Maxwell Tauya (voorzitter), Sylvester Makunza, Martha  van Duren en Marinus Verweij. Maxwell Trauya is accountant in Harare, Sylvester Makunza is oud-inspecteur van het onderwijs in het district Murewa.

Het doel van de DDT is het waarborgen van de voortgang van de Durlstone School en de Methven School. De DDT controleert het bestuur en het beheer van de Durlstone School en de dependance Methven School en stuurt waar nodig bij. De trust ziet erop toe dat de Howgate School de door DFZ gedoneerde fondsen op een verantwoordelijk manier besteed en beheerd worden. 

De DDT dient aanvragen voor sponsoring in bij Unicef, Wilde Ganzen en andere fondsen. 

De trust heeft statuten, een eigen rechtspositie en een bankrekening in Zimbabwe.

Ambassadeur

anita ansinger

Sinds Anita Ansinger en Martha van Duren elkaar leerden kennen, zet Anita zich in voor de Durlstone School. Zij onderschrijft het belang van onderwijs voor de toekomst van kinderen uit arme gebieden in Zimbabwe.

Anita is medeoprichter van de Durlstone Foundation Zimbabwe in 2007. Zij heeft als bestuurslid de fondsenwerving op zich genomen. Dankzij de sponsoring van diverse organisaties en particulieren is Durlstone geworden wat het nu is, een voorbeeldschool voor de hele regio.

Anita is na haar aftreden als bestuurslid nog zeer betrokken bij de ontwikkelingen van de drie scholen in Zimbabwe. Dit motiveert haar om, nu als ambassadeur van de stichting, te helpen bij acties zoals het jaarlijkse golfevenement.

 

Secretariaat:
Jaap Wiersma
Kapelweg 79
3951 AB Maarn

e-mail: [email protected]

Telefonisch bereikbaar op : 06-30248567

Bankrekening:  NL94INGB0005339633, Leersum t.n.v. Stichting Durlstone Foundation Zimbabwe
BIC: INGBNL2A
Kamer van Koophandel: 02101275
Aangemerkt als ANBI
RSIN: 8186-45-325

Klik hier voor ons Privacy Statement
Klik hier voor onze disclaimer