Plaats van handeling: middelgrote gemeente. Bestuurlijke slagkracht is doorgaans niet de sterkte bij plaatselijke projecten rondom samenwerking en actieve stimulering van de economie. De noodzaak daartoe is met de enorme veranderingen in koopgedrag met de dag relevanter. Meeliften van niet-betalers (‘free-ride’) is vaak een probleem voor ondernemersverenigingen. Dat betekent onvoldoende samenwerking, actie, uitstraling en positionering. MP initieert, coördineert en begeleidt ‘samenwerkingsprojecten’ en de oprichting van Ondernemersfondsen in het kader van de BIZ-wetgeving. Zowel voor centra van steden als voor bedrijfsterreinen. Denk aan opbouwen passende structuren, alle hiermee samenhangende inhoudelijke- en emotionele problematiek, liaison ondernemers/ lokale overheid, concrete resultaatbewaking.