Resultaten

resultaten

 

Jaarverslagen – klik hier

 

Resultaten op infrastructureel gebied

 • nieuwbouw en renovatie van klaslokalen (van 6 naar 18)
 • 18 nieuwe wc’s
 • bibliotheek gebouwd incl. elektriciteit
 • nieuw meubilair voor in de klassen en bibliotheek: stoelen, tafels, boekenkasten en archiefkasten
 • waterput geslagen en hek om het schoolterrein geplaatst voor de veiligheid van de kinderen
 • schooltuin aangelegd en omheinde speelplaats gemaakt met speeltoestellen
 • eerste en tweede fase van de renovatie van de peuter/kleuterschool is afgerond
 • woningen gebouwd voor 4 leerkrachten met een eenpersoonshuishouden
 • 3 nieuwe gezinswoningen gebouwd en 1 gerenoveerd en allemaal voorzien van elektra
 • 1 huis gebouwd dat geschikt is voor bewoning van 5 leerkrachten
 • Printer met capaciteit voor 50.000 prints per jaar aangeschaft
 • Beamer bestemd voor voorlichting in bibliotheek aangeschaft
 • dependance school Methvane
 • computerruimte voorbereid
 • renovatie oudste klaslokalen

 

Resultaten op onderwijskundig gebied:

 • aanschaf Happy Reader boeken voor de eerste drie groepen
 • alle niveaus hebben het minimum aantal schoolboeken
 • boeken voor bibliotheek aangeschaft
 • bijscholings workshop voor leerkrachten georganiseerd
 • extra toelage op salaris van de leerkrachten betaald aangezien het salaris dat betaald wordt door het ministerie van Onderwijs nog steeds onder de armoedegrens ligt
 • educatieve workshops voor de kinderen, georganiseerd door vrijwilligers
 • een financieel aandeel geleverd in de bouw van het nieuwe onderwijscentrum van het districtskantoor in Murewa. In dit centrum wordt bijscholing gegeven aan het onderwijzend personeel van de 142 scholen in ons district
 • de kleuterklas heeft een prijs gewonnen
 • leerlingen getest door schoolpsycholoog
 • vanaf 2016: Revolving Fund opgericht, in plaats van extra toelage op het salaris
 • didactische trainingen voor de leerkrachten
 • aanschaf meer schoolboeken

 

 

 

 

Gecertificeerd
test