Historie

In 1979 is Martha van Duren samen met haar gezin naar Macheke in Zimbabwe geëmigreerd waar zij een land- en veeteeltbedrijf zijn begonnen. In 1981 begon Martha met de bouw van de Durlstone school, die dezelfde naam kreeg als hun bedrijf. De school was opgezet voor de kinderen van de werknemers maar ook kinderen uit de omgeving kregen er les. De ouders van deze leerlingen werkten op de omliggende boerderijen en samen met hun werkgevers hield Martha de school draaiende. De school was in deze tijd zelfvoorzienend omdat deze werkgevers bijdroegen in de kosten. In die tijd bood de school onderwijs aan vijfentwintig kinderen in twee leslokalen en had twee onderwijzers in dienst.

Voordat in het jaar 2000 de economische situatie in Zimbabwe radicaal veranderde, groeide de school naar 300 leerlingen, bood werkgelegenheid aan zeven leerkrachten en bestond uit zes klaslokalen. Toen vonden de landonteigeningen plaats en de omliggende boerderijen werden door de regering in beslag genomen waarna men deze landerijen herverdeelde onder arme, vaak kinderrijke Zimbabwaanse families.

Het bedrijf van Martha en haar man raakte door deze landonteigening tweederde van hun landbouwgrond kwijt. De vijf eigenaren van de omliggende boerderijen die samen met Martha de school in stand hielden, moesten noodgedwongen hun boerderijen verlaten. Dit had tot gevolg dat de verdreven boeren niet meer in de kosten van de school bijdroegen terwijl de stroom van nieuwe leerlingen steeds groter werd. Martha bleef zich echter inzetten om de school te laten voortbestaan Het aantal leerlingen, voornamelijk kinderen van de nieuwe grondbezitters, steeg en de middelen om goed onderwijs te realiseren bleven bij die groei achter.
Samen met een groep enthousiaste vrijwilligers richtte Martha in 2007 een stichting op met als doelstelling om negen jaar basisonderwijs voor de Durlstone kinderen ook in de toekomst te kunnen realiseren. De naam van de organisatie werd Stichting Durlstone Foundation Zimbabwe. De stichting legt zich toe op fondsenwerving om het voortbestaan van de Durlstone school te kunnen garanderen.

Sinds de oprichting van de Durlstone Foundation groeide de school tot ruim 850 leerlingen die in achttien leslokalen les krijgen van vijfentwintig leraren.*
Onder de button ‘Onze Projecten’ kunt u lezen wat tot nu toe tot stand is gekomen en waar nog naar gestreefd wordt.


Grotere kaart weergeven

Gecertificeerd
test